• ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την θέση της παραγγελίας έως την παράδοση σε εσάς των παραγγελθέντων προϊόντων διατηρείτε το δικαίωμα να ακυρώσετε από την πλευρά σας την παραγγελία προϊόντων. Η ακύρωση μιας παραγγελίας που έχει πραγματοποιηθεί μέσω του site μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) μέσω του λογαριασμού τον οποίο διατηρείτε στην Ιστοσελίδα, με τον ίδιο τρόπο που τίθεται η παραγγελία. Συγκεκριμένα, αφότου εισέλθετε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στην Ιστοσελίδα, μπορείτε μεταξύ άλλων να δείτε τις παραγγελίες σας και να ακυρώσετε μέρος ή το σύνολο των  προϊόντων της παραγγελίας, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Ακύρωση» που εμφανίζεται δίπλα από κάθε εκκρεμή παραγγελία,

(β) μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται διαθέσιμη στον σύνδεσμο «Εξυπηρέτηση πελατών- Επικοινωνία». Συγκεκριμένα, το μπορείτε, χωρίς να προβείτε σε οποιαδήποτε  προηγούμενη ενέργεια, να επιλέξετε τον σύνδεσμο «Επικοινωνία» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας και συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εταιρεία για οποιοδήποτε ζήτημα ακόμα και για ακύρωση παραγγελίας. Τα αιτήματα ακύρωσης παραγγελιών που θα τίθενται μέσω της φόρμας αυτής θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία εντός 24 ωρών από την λήψη τους και για την εξέλιξή τους θα ενημερώνεστε σχετικά  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

(γ) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@v-room.gr Και στην περίπτωση αυτή, τα αιτήματα ακύρωσης παραγγελιών θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία εντός 24 ωρών από την λήψη τους και για την εξέλιξή τους θα ενημερώνεστε σχετικά  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

(δ) τηλεφωνικά, με κλήση στον αριθμό  2831 058820 Μετά το πέρας της τηλεφωνικής συνομιλίας, θα λαμβάνετε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την Εταιρεία μέσω του οποίου θα επιβεβαιώνεται η ακύρωση της παραγγελίας του.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις ακύρωσης της παραγγελίας είτε από την πλευρά της Εταιρείας είτε από την δική σας πλευρά, θα σας επιστρέφεται από την Εταιρεία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το συνολικό ποσό που είχατε καταβάλει για τις αγορές σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν  εξόδων αποστολής (εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί).  

 

  •  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Προθεσμία: Αν η αγορά σας δεν σας ικανοποίησε απόλυτα μπορείτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε το προϊόν ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από εσάς, πλην του μεταφορέα, να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση παραγγελίας αποτελούμενης από πολλά προϊόντα τα οποία παραδίδονται κατ’ επιλογήν σας τμηματικά, η ως άνω προθεσμία αναιτιολόγητης ακύρωσης ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία παραλάβατε το τελευταίο προϊόν της ως άνω παραγγελίας.

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την Εταιρία για την απόφασή σας  με σχετική ρητή δήλωσή σας . Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση από παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ιστοσελίδα της Εταιρίας μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους τρόπους (α) έως (δ) του όρου 7 του παρόντος.

 Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα πρέπει να ενημερωθεί για την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την αγορά σας εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, ήτοι υπαναχώρησης η οποία γνωστοποιείται στην Εταιρεία μετά την 14η ημέρα από την παραλαβή του προϊόντος (ή του τελευταίου προϊόντος παραγγελίας αποτελούμενης από περισσότερα προϊόντα), θα χάνετε το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και η Εταιρεία θα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις επιστροφές που αποστέλλονται πέραν του ορίου προθεσμίας επιστροφής ή τα είδη που επιστρέφουν και δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την οποία ελήφθησαν.

Διαδικασία: Στην περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης κατά τα προαναφερθέντα: 

(α) η Εταιρία θα σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλλατε για την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης του προϊόντος σε εσάς (εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματός σας στην Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η επιστροφή θα εκτελεστεί με το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική αγορά σας. Σε περίπτωση που η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στην κάρτα που χρησιμοποιήσατε για τις αγορές σας. Διαφορετικά, αν δηλαδή η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με αντικαταβολή, η Εταιρεία θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας ώστε η επιστροφή να γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από εσάς χωρίς επιβάρυνση και 

(β) εσείς από την πλευρά σας θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην Εταιρεία στην εξής διεύθυνση: Vroom, Λεωφόρος Κουντουριώτη και οδός Χατζηδάκη Γεωργίου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ.: 74100, τηλ: 2831 058820 στην αρχική του κατάσταση, επανατοποθετημένο στην ειδική συσκευασία στην οποία το παραλάβατε, με όλες τις ετικέτες και τα συνοδευτικά με αυτό έγγραφα σε άριστη κατάσταση. Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε συμπληρωμένη και την εκτυπωμένη φόρμα επιστροφής που βρίσκεται στο δέμα σας, καθώς χωρίς αυτή δεν είναι εφικτή η διαχείριση της επιστροφής, καθώς και το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής που είχε αποσταλεί με τα προϊόντα της παραγγελίας σας. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματός σας προς την Εταιρεία αναφορικά με την αναιτιολόγητη υπαναχώρηση. Για την επιστροφή αυτή, η Εταιρεία θα πρέπει να ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@v-room.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2831 058820 Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία, θα επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής του προϊόντος μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών της επιλογής σας ή μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών που συνεργάζεται με την Εταιρεία μας (ACS),  με το κόστος που εκάστοτε ορίζεται από αυτήν. Τοποθετήστε το προϊόν και τη φόρμα επιστροφής σε ασφαλή συσκευασία ώστε να αποφευχθεί όποια φθορά κατά την επιστροφή. Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημά μας και να έχετε μαζί σας το είδος προς επιστροφή, την απόδειξη αγοράς και συμπληρωμένη την εκτυπωμένη φόρμα επιστροφής. 

 Μόλις το δέμα σας φτάσει στην έδρα της εταιρείας μας και η επιστροφή σας έχει εγκριθεί, θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Σημειωτέον ότι η Εταιρία δύναται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν ή μέχρι εσείς να παράσχετε αποδείξεις ότι έχετε παραδώσει το προϊόν προς επιστροφή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Στο παρόν συμφωνείτε ότι θα ευθύνεστε για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος σε περίπτωση χρήσης αυτού άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του στο στάδιο της δοκιμής/ελέγχου που σας παρέχεται εκ του νόμου.

Εξαιρέσεις: Το ως άνω δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησής σας δεν ισχύει για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα εσώρουχα, μαγιό, καλλυντικά,  καλσόν, σκουλαρίκια, αρώματα και λοιπά συναφή με τα ανωτέρω είδη. Σε κάθε περίπτωση κάθε τέτοιο προϊόν θα φέρει κατά την ανάρτησή του σχετική ένδειξη, μέσω της οποίας θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων για το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά δεν δύνανται να επιστραφούν για τους ανωτέρω λόγους. (Είχαμε πει να μη το βάλουμε, ας διαγραφεί αν δεν το θέλουμε)

 

  •  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Σε περίπτωση ουσιωδώς ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος τα χαρακτηριστικά του οποίου διαφέρουν σημαντικά από αυτά του παραγγελθέντος, οφείλετε να ενημερώσετε αμεληττί την Εταιρία αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με ακριβή περιγραφή της κατάστασης. Εν συνεχεία, σε συνεννόηση με την Εταιρεία, μπορείτε εντός εύλογου χρόνου από την παράδοση του προϊόντος να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η αντικατάσταση είναι αδύνατη λόγω έλλειψης αποθεμάτων ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες από την πλευρά της Εταιρείας. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος, δεν θα βαρύνεστε με κανένα επιπλέον έξοδο για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος ή για την παραλαβή του προϊόντος αντικατάστασης.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με άλλο ίδιο προϊόν δεν καθίσταται δυνατή από πλευράς της Εταιρείας λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, η Εταιρεία θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας δίνοντάς σας την επιλογή είτε να παραλάβετε άλλο παρεμφερές με το προϊόν που επιστρέφετε είτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει, σε συνεννόηση με την Εταιρεία, να αποστείλετε πίσω το προϊόν μέσω της συνεργαζόμενης με εμάς εταιρείας ταχυμεταφορών. Για την επιστροφή αυτή θα πρέπει να ενημερώσετε εκ των προτέρων την Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα στοιχεία της αποστολής στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@v-room.gr Με την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος η Εταιρεία θα προβαίνει αμεληττί στην επιστροφή σε εσάς του ποσού που καταβάλλατε για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος καθώς και των εξόδων αρχικής αποστολής του προϊόντος σε εσάς, εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά το στάδιο της παραγγελίας. 

 

  •  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

1. Συμπληρώστε τη φόρμα επιστροφής και πακετάρετε το δέμα όπως σας παραδόθηκε ( Η συσκευασία του προϊόντος να είναι άθικτη, όπως ακριβώς την παραλάβατε )
2. Βάλτε τη συμπληρωμένη φόρμα επιστροφής και το επιστρεφόμενο προϊόν στο πακέτο, σφραγίστε το και γράψτε πανω την παρακάτω διεύθυνση επιστροφής:

V-ROOM.gr
Γεωργίου Χατζηδάκη 1 & Κουντουριώτη γωνία
ΤΚ 74100 - ΡΕΘΥΜΝΟ Τηλέφωνο 28310 58820
Το δέμα σας μπορείτε να το στείλετε αποκλειστικά με Speedex / ACS Courier, επισκέπτοντας το κοντινότερο κατάστημα στην περιοχή σας.

Πόσο καιρό θα περιμένετε την επιστροφή χρημάτων:

1. Παραλαβή δέματος
Συνήθως χρειάζεται 2-3 ημέρες για να φτάσει το δέμα σας στο τμήμα επιστροφών.

2. Έλεγχος δέματος
Μετά την αποδοχή της επιστροφής, χρειαζόμαστε 1-2 εργάσιμες ημέρες για την επαλήθευση

3. Επιστροφή χρημάτων
Εκτελούμε την επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό που δηλώθηκε στη φόρμα επιστροφής εντός 10 εργάσιμων ημερών.